De 'PADI Specialty' opleidingen!

De 'PADI Specialty' opleidingen zijn bedoeld voor gebrevetteerde duikers die hun vaardigheden binnen een bepaald gebied van de duiksport wensen bij te schaven of nieuwe duikvaardigheden wensen te ontwikkelen.

Specialties zijn 'mini-cursussen', binnen het PADI opleidingssysteem, die bestaan uit 1 of meerdere buitenwaterduiken (soms ook voorafgegaan door zwembadsessies) en al dan niet vergezeld van een theoretisch gedeelte. Elke specialty die met vrucht is afgerond geeft recht op een 'PADI Specialty' brevet.

Het leuke aan deze opleidingen is de grote keuzemogelijkheid die men heeft. Voor elke interesse bestaat er praktisch een 'Specialty'.
Elke 'Specialty' brengt je ook weer korter bij het hoogste recreatieve brevet in de duiksport, het Master Scuba Diver brevet.