Master Instructor

'PADI Master Instructors' zijn ervaren duikinstructeurs die het op één na hoogste PADI instructeur brevet behaald hebben. PADI Master Instructors hebben een diepgaand begrip van het PADI-systeem voor duikopleidingen getoond en hebben ervaring met het geven van het volledige scala van PADI-cursussen.

Duikcentrum DIVEadventures biedt je de mogelijkheid tot het meevolgen van één of twee IDC's (IDC Auditing). Op deze manier voldoe je aan de vereisten hieromtrent.

Voorvereisten

Alvorens een aanvraag voor brevettering als 'PADI Master Instructor' in te sturen, moet een instructeur :

 • 'PADI IDC Staff Instructor' zijn met onderwijsbevoegdheid en een actueel lidmaatschap hebben.
 • Gedurende tenminste 2 jaar als instructeur lid zijn van PADI.
 • Als 'PADI Emergency First Response Instructor' een actueel lidmaatschap hebben.
 • Deelgenomen hebben aan tenminste drie PADI-seminars voor het ontwikkelen van duikinstructeurs.
 • Een IDC of IOC meehoren, Member Forums meehoren (b.v. het jaarlijkse member forum, forums van de PADI Trade Association, Update seminars, video's van het member forum, etc.), één 'IDC Staff Instructor Update' volgen
 • Tenminste 150 leerlingen als PADI duiker gebrevetteerd hebben. Tenminste 50 van deze brevetteringen moeten voor 'PADI Advanced Open Water Diver' of een hoger niveau zijn, waaronder tenminste vijftien brevetteringen voor 'PADI Specialty's', vijf voor 'PADI Rescue Diver', vijf voor 'PADI Divemaster' en vijf voor 'PADI Assistant Instructor'.

a. Maximaal 75 van de 150 brevetteringen mogen voortkomen uit erkenning welke verkregen is uit de ervaring die is opgedaan bij het verzorgen van de 'Discover Scuba Diver ervaring'.

b. Maximaal 50 van de 150 brevetteringen mogen voortkomen uit de erkenning welke verkregen is voor meewerken als staff in IDC's / IOC's. (Zie het betreffende onderdeel onder de standaards voor de 'IDC Staff Instructor'.)

c. Maximaal 10 van deze 150 brevetteringen mogen voor het 'PADI Seal Team' of 'Master Seal Team' zijn.

 • Ten minste 10 leerlingen voor 'Emergency First Response' opgeleid hebben.
 • Van het volledige PADI-systeem voor het opleiden van duikers gebruik maken, waaronder het gebruik van de juiste PADI-materialen wanneer PADI-cursussen gegeven worden.
 • PADI-brevetteringen uitschrijven en alle PADI-programma's uitvoeren met gebruik van methoden welke in overeenstemming zijn met de filosofie en de standaards, zoals deze vastgelegd zijn in het PADI Instructor Manual.
 • In de afgelopen zes maanden geen bevestigde overtredingen van de PADI-standaards begaan hebben en niet in een lopende kwaliteitsbewaking procedure verwikkeld zijn. (Een lid in Review status komt niet in aanmerking voor brevettering als 'PADI Master Instructor', totdat deze status opgeheven is.)
 • Aantonen de PADI-organisatie te steunen bij de bemoeienissen om programma's voor de kennis en het behoud van het onderwatermilieu te ontwikkelen.

Brevettering

Voor het aanvragen van brevettering stuurt een instructeur het ingevulde 'Master Instructor aanvraagformulier' met een pasfoto, de gevraagde documentatie en de betaling van de verwerkingskosten aan het betreffende PADI-kantoor. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je het 'PADI Master Instructor brevet'.

IDC - Auditing

Eén van de voorvereisten voor het behalen van het Master Instructor brevet is het brevetteren van 5 Assistant Instructors OF het assisteren bij 2 volledige IDC cursussen als staflid.

Dit laatste kan gebeuren bij DIVEadventures. Men noemt dit een IDC-audit.
Stuur ons een mailtje (info@diveadventures.be) voor meer uitleg over hoe je dit kan doen.