PADI Open Water Cursus

DE POPULAIRSTE EN MEEST ERKENDE CURSUS TER WERELD OM TE LEREN DUIKEN!

De basiscursus om te leren duiken noemt bij PADI de 'Open Water' cursus. Deze 'Open Water' cursus is de populairste en meest gevolgde cursus ter wereld om te starten met de duiksport.
Het 'Open Water' brevet, dat je na het volgen van deze opleiding ontvangt, is levenslang geldig en wordt wereldwijd probleemloos erkend - het ideale duikbrevet voor op vakantie dus!

Wij bieden deze cursus aan in groepsverband of in privéverband ( = 1-op-1 of samen met je partner/vrienden/familieleden).

Via onze privé-formule is het zelfs mogelijk om zelf de cursusdata en -uren te bepalen (mits meerprijs). Voor cursisten met weinig tijd of voor diegenen die de cursus snel wensen af te ronden is deze privéformule de meest aangewezen formule. Deze formule is eveneens ideaal voor diegenen die meer persoonlijke aandacht wensen van de instructeur en/of over meer individuele oefentijd willen beschikken.

Het gebruik van al het duikmateriaal zit standaard in de prijs van de opleiding INBEGREPEN. Je dient dus enkel over zwemgerief te beschikken om de cursus te volgen, wij zorgen voor de rest.

Ter info: vermits wij werken met een modulair lessensysteem is het niet ‘verplicht’ om de lessen aansluitend op elkaar ( = week na week) in te plannen, ook niet indien je kiest voor één van onze groepsformules.
Je bent dus vrij om een zekere tijd tussen elke les te laten!


 
Waarom leren duiken in België?

Het is inderdaad zo dat je de PADI Open Water cursus kan volgen op verschillende locaties in de wereld - locaties die op het eerste zicht aantrekkelijker lijken dan de opleiding in ons eigen land te volgen. Er zijn echter een aantal aandachtspunten waarmee je bij de keuze van je duikopleiding/duikcentrum best rekening houdt.

Hieronder vind je een aantal argumenten waarom het niet altijd de beste optie is om je duikopleiding op een exotische of Zuid-Europese bestemming te volgen/af te ronden:

 1. Een PADI duikcentrum in het ene land is qua kwaliteit en veiligheid niet altijd gelijk aan een PADI duikcentrum in een ander land!
  Veel cursisten die een volledige of gedeeltelijke opleiding in het buitenland gevolgd hebben en nadien verdere duikopleidingen bij ons komen volgen zijn verbaasd over de (veel) hogere kwaliteit die wij in België aanbieden in onze opleidingen (en meestal ook de veel hogere veiligheidsnormen!). Dit ondanks het feit dat ze hun cursus in het buitenland ook in een PADI centrum gevolgd hadden.

 2. Duikopleiding versus vakantieduiken
  Hou er rekening mee dat een duikcursus in de eerste instantie een OPLEIDING is. Bij een opleiding is het allerbelangrijkste dat je zoveel mogelijk gaat leren en dat hierbij de veiligheid en de kwaliteit van hetgeen je leert het allerbelangrijkst zijn. Dit is ook de essentie van ‘een duikbrevet behalen’ - rondzwemmen en de onderwaterwereld verkennen, kan je nadien overal ter wereld doen, met je duikbrevet (en de geleerde kennis/vaardigheden) op zak!

 3. In 4 of 5 x langskomen, afhankelijk van de gekozen formule, kan je bij ons de volledige Open Water cursus afronden en je Open Water brevet behalen!
  Het is trouwens veel leuker wanneer je ter plaatse aankomt met je duikbrevet op zak - dan kun je vanaf dag 1 genieten van de visjes en het onderwaterleven, zonder eerst nog een opleiding hoeven te volgen! 
  Zo verspil je ook geen kostbare vakantietijd met het volgen van een cursus!!

 4. Een zwembad is een zwembad, waar ook ter wereld
  De Open Water cursus dient steeds verplicht te starten met zwembadlessen, waar ook ter wereld je deze cursus wenst te volgen.
  Een zwembad is qua temperatuur, diepte, zichtbaarheid, enz… overal hetzelfde, of je dit nu op een vakantiebestemming doet, of bij ons in België…

 5. Angst voor het troebele, 'donkere' water en de koude watertemperaturen in België...
  Veel cursisten beslissen om te leren duiken in het buitenland omwille van het feit dat ze geen zin hebben om in Belgische meren en waterplassen te duiken. Het is echter een fabeltje dat alle meren in België 'donker' zijn en de zichtbaarheid enorm slecht is.
  Het meer waar wij onze buitenwater duiken organiseren ( = 'De Nekker' in Mechelen) is allesbehalve donker, integendeel zelfs, het zonlicht schijnt er tot op de bodem waardoor er absoluut geen duiklampen dienen gebruikt te worden. Ook valt de zichtbaarheid enorm goed mee (soms tot wel 10 m zicht!) - dit omdat wij onze opleidingen grotendeels op speciaal daarvoor geplaatste platformen doen, zodat er quasi geen stof kan opgewaaid worden (het 'slechte' zicht is namelijk dikwijls te wijten aan het opwaaien van stof door de duikers).
  De watertemperatuur in 'De Nekker' loopt in de zomer op tot +/- 22° à 23° C, wat zeker niet koud te noemen is, temeer omdat je een dik en warm duikpak door ons ter beschikking krijgt tijdens de cursus. Tijdens de koudere maanden van het jaar is er bovendien een 'indoor' optie mogelijk (weliswaar mits meerprijs).  

 6. Taalkwestie
  Niet overal ter wereld spreekt men Nederlands en kan men de duikopleidingen in het Nederlands volgen. Duiken is een vrij technische aangelegenheid, waardoor de kans groot is dat men bepaalde duik gerelateerde terminologieën in een vreemde taal niet begrijpt, zelfs al spreek je vloeiend Engels. Ook is het zo dat instructeurs in bepaalde landen het Engels dikwijls niet erg machtig zijn, wat de verstaanbaarheid sowieso bemoeilijkt.

 7. Tijdsdruk
  Omwille van tijdsdruk (het vliegtuig vertrekt namelijk op een bepaald moment) worden vele duikopleidingen in het buitenland in een zeer snel tempo afgerond, of zelfs niet volledig afgerond (als cursist weet je namelijk niet of je de door PADI verplichte oefeningen al dan niet gedaan hebt!). Het brevet wordt echter meestal uitgeschreven, ongeacht alles is afgerond of niet (dit om discussies met de klanten te vermijden - je hebt immers betaald voor deze cursus)!
  Spijtig genoeg komen deze praktijken de veiligheid niet ten goede wanneer men nadien zelfstandig gaat duiken! Dit merken wij regelmatig wanneer wij cursisten over de vloer krijgen die een voorgaande opleiding in een tropische of Zuid-Europese bestemming hebben gedaan en een vervolgopleiding bij ons wensen te doen.

 8. Prijs
  Bij een 'Referral' cursus betaal je 2 keer: een eerste keer aan het duikcentrum in België waar je de zwembadlessen en/of het theoriegedeelte volgt en een tweede keer aan het duikcentrum op je vakantiebestemming. Zo zal de totaalprijs van je opleiding hoger liggen dan wanneer je slechts eenmaal het volledige cursustarief betaalt. De prijzen van de duikopleidingen worden namelijk door elk PADI duikcentrum autonoom bepaald; sommige duikcentra hanteren dikwijls hogere cursustarieven omdat er weinig concurrentie is (denk bv. aan afgelegen bestemmingen). Wij hanteren daarentegen een systeem van formules in verschillende prijsklassen, waarbij de cursist kiest welke formule hij/zij wenst te nemen. Zo kies je altijd de opleiding die aangepast is aan je budget en je wensen.
   

Waarom kiezen voor duikcentrum DIVEadventures?

 • Officieel het grootste PADI duikcentrum van België én Nederland - al meer dan 25 jaar actief
 • Een van de enige duikcentra in België die voltijds duikopleidingen aanbieden - in tegenstelling tot kleine(re) duikcentra die duikonderricht slechts als hobby uitoefenen
 • Zeer ruime ervaring van onze instructeurs (geven quasi dagelijks les!) = hoge kwaliteit van lesgeven!
 • Ingeplande lessen gaan steeds door en worden nooit door ons gecanceld (in kleine duikcentra wordt bv. bij ziekte/afwezigheid van de instructeur de les gecanceld - bij ons neemt een collega instructeur in dit geval de lessen over)
 • De cursussen worden aangeboden in verschillende formules en prijsklassen (in groep of privé) - de cursist kiest volgens eigen wensen en budget
 • Grote flexibiliteit in de keuze en planning van de cursusdata (wij werken met een modulair lessenplan, waardoor je niet elke week hoeft aanwezig te zijn)
 • Het duikcentrum staat onder de leiding van een ‘Gold’ Course Director ( = het allerhoogste instructeursbrevet dat je bij PADI kan behalen)
 • Als PADI 5 Star IDC centrum kan je bij ons naadloos doorstromen van beginnend duiker tot en met duikinstructeur
 • Ook kan het volledige gamma van technische duikopleidingen (tot en met TEC Instructeur) en Sidemount opleidingen bij ons gevolgd worden
   

Cursusinhoud

De 'PADI Open Water' cursus (in groepsverband) bestaat in totaal uit 5 of 6 lessen + een theoretisch examen. Hiervan zijn 3 lessen (bestaande uit 5 modules) in het zwembad en 2 of 3 lessen (bestaande uit 4 modules) in het buitenwater
Heb je weinig tijd of wens je het brevet nog op korte termijn te behalen, dan kan je via onze 'privé' formule deze lessen afronden in slechts 3 of 4 keer langskomen!

Het verloop van de Open Water' cursus is als volgt:

 • Je start allereerst in het zwembad met de zwembadlessen, die afgerond worden in 3 avonden in groepsformule (of 2 avonden via onze privé-formule).
 • Het theoretisch examen kan je afleggen in de cafetaria van het zwembad, vóór of na je het water ingaat. De meeste cursisten doen dit op de avond van de laatste zwembadsessie. Zo hoef je hiervoor dus niet extra te komen. Het studeren van de theorie gebeurt thuis door zelfstudie, aan de hand van het boekenpakket (wij geven geen klassikale theoretische lessen meer)
 • Tenslotte eindig je met de buitenwaterlessen in het Provinciaal Recreatiedomein ‘de Nekker’ (of op een andere door ons gekozen locatie)
   

Planning & Locaties

Wij beschikken over verschillende formules om de Open Water cursus te volgen, via groepslessen of in privé-verband.
Afhankelijk van de formule die je kiest kan je de cursus in kleine of grotere groepen volgen of in 1-op-1 verband, en heb je meer of minder mogelijkheden om de cursusdata te kiezen en in te plannen. 
Stuur ons een mailtje voor verdere inlichtingen omtrent onze verschillende formules en de beschikbare cursusdata en -uren.

Zwembad lessen:

De groepscursussen starten wekelijks in het zwembad, het hele jaar door (reserveren op voorhand is altijd verplicht!).
Voor onze groepscursussen worden de beschikbare data via een lijst doorgestuurd en zijn de lessen te volgen op de volgende momenten:

 • op dinsdagavond in het 'Ieperman' zwembad in Wilrijk van 20u15 tot +/- 23u30 (adres: Doornstraat 3b, 2610 Wilrijk)
 • indien er voldoende geïnteresseerden zijn kunnen de zwembadlessen af en toe ook gevolgd worden in Mechelen (locatie en tijdstip worden door het duikcentrum bepaald)

Stuur ons op voorhand een mailtje (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) voor de momenteel beschikbare data en uren. Zonder voorafgaande reservatie kan je niet starten! 
Vermits wij werken met een modulair lessensysteem is het niet ‘verplicht’ om de lessen aansluitend op elkaar ( = week na week) in te plannen
. Je bent dus vrij om een zekere tijd tussen elke les te laten

'Privé' cursisten kunnen starten op data die in onze lijst vermeld staan of op data en uren van hun keuze (dit laatste, mits beschikbaarheid).

Buitenwater lessen:

De buitenwaterlessen gaan door in het Provinciaal Recreatiedomein 'De Nekker' (adres: Spuibeekstraat - zonder nummer, 2800 Mechelen).
Deze buitenwaterduiken gebeuren op zaterdag, het ganse jaar door. Vanaf half mei tot eind augustus is ook woensdagavond mogelijk.

Privé cursisten hebben de mogelijkheid om vrij te kiezen op welke dag en uur ze deze buitenwaterlessen wensen te volgen, zowel tijdens het weekend als tijdens de week. Voor privé cursisten zijn er ook andere locaties mogelijk dan 'De Nekker'.

Afspraken voor de buitenwaterduiken worden ter plaatse tijdens de zwembadlessen vastgelegd, of na reservatie per mail.
  

Duikinitiatie (optioneel)

De bedoeling van onze duikinitiatie is je enerzijds laten kennis te maken met de onderwaterwereld en de duiksport in het algemeen, en anderzijds met ons duikcentrum/instructeurs en onze manier van lesgeven. Deze duikinitiatie is eveneens geschikt als ‘try-out’, alvorens te beslissen om in te schrijven voor een volledige PADI Open Water cursus - zo kan je ontdekken of de duiksport al dan niet iets voor jou is.

De initiatie neemt in totaal ongeveer 3 uren in beslag en bestaat uit de volgende elementen:

 • verwelkoming + briefing door de instructeur
 • in het zwembad ga je onder professionele begeleiding van een instructeur leren hoe je met een volledige duikuitrusting je eerste ademteugen kan nemen onderwater
 • een debriefing nadien in de cafetaria met verdere informatie over de volledige PADI Open Water cursus en hoe je jouw duikbrevet kan behalen

Vraag naar de beschikbare data en uren voor deze duikinitiatie.
  

Cursusprijs

Stuur ons een mailtje (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) voor meer informatie omtrent de verschillende formules van Open Water opleidingen die wij aanbieden, alsook de actuele cursusprijzen.

PADI Scuba Diver cursus

De 'PADI Scuba Diver cursus' is een volwaardige duikopleiding voor diegenen die nog twijfelen of de tijd niet hebben om een volledige 'PADI Open Water' cursus te volgen. De PADI Scuba Diver cursus is een ingekorte versie van de Open Water cursus, met minder oefeningen en duiken, waardoor het PADI Scuba Diver brevet op een relatief korte tijd kan behaald worden.

Met dit PADI duikbrevet eveneens wereldwijd gaan duiken (tot een maximale diepte van 12m), weliswaar steeds onder begeleiding van een PADI professional (= Divemaster of Instructeur).
(Voor de begeleiding van deze PADI professional kunnen extra kosten door het duikcentrum ter plaatse aangerekend worden.)

Lees verder...

PADI 5 STAR Instructor Development Center

 

Volg ons ook opfacebook